ข้อมูลฟ้อนต์:Font Information

ข้อมูลฟ้อนต์(Font Information) แสดงหมวดหมู่ ผังตารางรูปอักษร (Glyphs Table) -ข้อมูลการใช้งานตามตำแหน่งรหัสอักขระยูนิโค้ด (Unicode Version 5.2) ที่กำหนดมาตรฐานไว้






ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น