วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์


ผลงานจากการวิจัยออกแบบฟ้อนต์ มีการปรับแบบใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นฟ้อนต์ลิขสิทธิ์ วางตลาดแล้ววันนี้ ชื่อฟ้อนต์ ดีบี บางพูด มี 4 สไตล์ครับ จำหน่ายร่วมกับฟ้อนต์ในชุดที่ 11 ซึ่งมีฟ้อนต์อื่นๆอีกรวม 12 ชุด โดยบริษัท ดีบีฟ้อนต์  เชิญอุดหนุนได้ที่ http://www.dbfont.biz/fontsample.php