วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Typeface design is not a quick or easy job


Design and developing a usable text typeface is not a quick or easy job; it integrates art, design,skill,technical,computer knowledge, and hard work.
Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2013

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์ (Typeface design and development) ให้สามารถนำไปใช้งานกับการพิมพ์ได้ดีนั้น นับเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลา การทุ่มเทเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเป็นภาระงานที่ผู้ออกแบบพัฒนาจำเป็นจะต้องมีการใช้ความชำนาญทางศิลปะและการออกแบบ ทักษะ ฝีมือ ความรู้ทางเทคนิค ทางคอมพิวเตอร์ มาบูรณาการใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมนั่นเอง
ผศ.ประชิด ทิณบุตร, 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น